TERKINI
 
Peminjam yang gagal menjelaskan ansuran mengikut jadual yang ditetapkan akan dikenakan tindakan penguatkuasaan seperti berikut:
   
1.
Senaraihitam daripada kemudahan MARA seterusnya yang turut
Melibatkan penjamin (pinjaman Pelajaran, Pembiayaan Perniagaan,
Sewa Premis). Caj Pentadbiran akan dikenakan ke akaun peminjam
bagi setiap janaan makluman senarai hitam.
   
2.
Iklan akhbar di mana nama peminjam akan turut dikemaskini di dalam
Sistem maklumat senarai hitam pihak luar eg Institusi Kewangan.
 
3.
Serahan nama kepada Agensi Kutipan Hutang (AKH) dan bayaran 20%   kepada AKH dicaj ke akaun peminjam.
 
4.
Tindakan Undang-undang
 
5.
Sekatan perjalanan ke luar Negara.